Ý nghĩa của từ nice guy là gì:
nice guy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nice guy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nice guy mình

1

0   0

nice guy


Nghĩa của cụm từ: gã tốt bụng.
Ví dụ 1: Nhìn kìa! Đó là một gã tốt. Anh ta đã mua cho cô bé cây kem đó. (Look! He is a nice guy. He buys her ice cream).
Ví dụ 2: Đúng là một người tốt! (Such a nice guy!)
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nice guy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vck mã qr >>