Ý nghĩa của từ nhận định là gì:
nhận định nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ nhận định. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhận định mình

1

81   26

nhận định


đg. (hoặc d.). Đưa ra ý kiến có tính chất đánh giá, kết luận, dự đoán về một đối tượng, một tình hình nào đó. Nhận định tình hình. Một nhận định thiếu cơ sở thực tế.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

45   21

nhận định


. Đưa ra ý kiến có tính chất đánh giá, kết luận, dự đoán về một đối tượng, một tình hình nào đó. | : '''''Nhận định''' tình hình.'' | : ''Một '''nhận [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

36   24

nhận định


đg. (hoặc d.). Đưa ra ý kiến có tính chất đánh giá, kết luận, dự đoán về một đối tượng, một tình hình nào đó. Nhận định tình hình. Một nhận định t [..]
Nguồn: vdict.com

4

22   13

nhận định


Nhần định là cách đưa ra ý kiến 1 cách khách quan theo ý của mình về 1 dối tượng hay 1suwj việc nào đó cụ thể. nó có thể lá 1lowfi khen hay 1 lời chê thì tùy thuộc vào mình
lê thúy hằng - Ngày 08 tháng 11 năm 2016

5

20   19

nhận định


câu nhận định là câu nêu ý kiến của mình
ưd - Ngày 07 tháng 1 năm 2016

6

8   13

nhận định


Co người cho rang bi kịch dùng tiếng khóc để răng lời , hãy làm sáng tỏ nhận định trên
Phương - Ngày 04 tháng 12 năm 2017

7

14   47

nhận định


anubujjhati (anu + bhdh + ya), anubujhana (trung)
Nguồn: phathoc.net

Thêm ý nghĩa của nhận định
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhăn nhíu nhật báo >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa