Ý nghĩa của từ nhược điểm là gì:
nhược điểm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ nhược điểm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhược điểm mình

1

90 Thumbs up   31 Thumbs down

nhược điểm


Chỗ kém, chỗ yếu. | : ''Một '''nhược điểm''' lớn của anh ta là hay tự ái.'' | : ''Những '''nhược điểm''' của máy.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

56 Thumbs up   26 Thumbs down

nhược điểm


nhược điểm là điểm yếu của con người
Thịnh - 00:00:00 UTC 26 tháng 12, 2014

3

67 Thumbs up   38 Thumbs down

nhược điểm


chỗ kém, chỗ yếu nhược điểm của hắn là nhu nhược khắc phục nhược điểm Trái nghĩa: ưu điểm
Nguồn: tratu.soha.vn

4

55 Thumbs up   37 Thumbs down

nhược điểm


d. Chỗ kém, chỗ yếu. Một nhược điểm lớn của anh ta là hay tự ái. Những nhược điểm của máy.
Nguồn: vdict.com

5

38 Thumbs up   22 Thumbs down

nhược điểm


chỗ yếu, chỗ kém.một điểm khiến ta khó làm việc gì mà mình bị yếu
thông - 00:00:00 UTC 26 tháng 9, 2016

6

53 Thumbs up   42 Thumbs down

nhược điểm


Nhược điểm là điểm yếu cần phải khắc phục, không chỉ con người cần khắc phục nó mà cả sự vật hay máy móc cũng cần phải khắc phục sửa chữa. Để tớ đưa VD cho các bạn hiểu nhé:
-Nhược điểm của Hương là bừa bộn.
- Cái máy sấy đó có nhược điểm là cứ dùng được một chút thì tắt.
Hà Thuỳ An - 00:00:00 UTC 26 tháng 12, 2016

7

36 Thumbs up   31 Thumbs down

nhược điểm


d. Chỗ kém, chỗ yếu. Một nhược điểm lớn của anh ta là hay tự ái. Những nhược điểm của máy.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

8

2 Thumbs up   1 Thumbs down

nhược điểm


Nhược điểm(hay còn gọi là khuyết điểm) là điểm yếu của con người,máy móc hay động thực vật...,nó là điểm cần được khắc phục và điểm bị hạn chế khiến ta khó phát huy năng lực của bản thân. Nó cũng có thể là những thiếu sót, sai phạm trong lối suy nghĩ hoặc hành vi; cũng có thể là một tật xấu, một thói quen xấu. Và nó cũng rất khó để khắc phục.
VD: Toán là nhược điểm của tôi.
I'm a girl:))) - 00:00:00 UTC 13 tháng 9, 2023

9

9 Thumbs up   12 Thumbs down

nhược điểm


Chỗ kém chỗ yếu là nhược điểm là trái nghĩa với ưu điểm
8 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 2019

<< nhược nhượng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa