Ý nghĩa của từ nước hàng là gì:
nước hàng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ nước hàng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nước hàng mình

1

0   0

nước hàng


Thứ nước có đường, màu nâu, để pha vào thịt kho cho thơm và đẹp.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

nước hàng


Thứ nước có đường, màu nâu, để pha vào thịt kho cho thơm và đẹp.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nước hàng". Những từ phát âm/đánh vần giống như " [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

nước hàng


Thứ nước có đường, màu nâu, để pha vào thịt kho cho thơm và đẹp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

nước hàng


đường được đun cháy rồi cho thêm một ít nước vào, có màu nâu sẫm, dùng để cho vào đồ kho nấu cho thơm và [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

nước hàng


Nước caramen hay nước hàng hay đường thắng là loại nước có màu nâu, thu được bằng cách đun các loại đường. Nước caramen được dùng để tạo hương vị [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của nước hàng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thai dựng nước gạo >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa