Ý nghĩa của từ mt có là gì:
mt có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ mt có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mt có mình

1

0   0

mt có


1. Trong tiếng Việt, mt ghi tắt của cụm từ "môi trường"
2. Trong marketing và kinh doanh, MT ghi tắt của cụm từ "Modern Trade", có nghĩa là thương mại hiện đại. Đây là một mô hình kinh doanh chỉ tiếp cận những người chơi lớn như siêu thị và chuỗi siêu thị nhằm đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và tạo được trải nghiệm tốt cho người tiêu dùng
la gi - Ngày 11 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của mt có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< qq ý hp ý >>