Ý nghĩa của từ minhon là gì:
minhon nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ minhon Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa minhon mình

1

47   24

minhon


Mi nhon là từ vượt tiếng Pháp, dùng để chỉ dáng người của một cô gái mảnh mai, nhỏ nhắn và dễ thương. Khi dùng từ này người nói có ý khen ngợi cách ăn mặc của cô gái làm thân hình của cô trở nên thon gọn hơn.
Ví dụ. Bạn mặc bộ đồ này hôm nay trông mi nhon ghê.
Caominhhv - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của minhon
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bien so xe ld kara >>