Ý nghĩa của từ mess up là gì:
mess up nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ mess up. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mess up mình

1

3   2

mess up


phạm sai lầmThe hardest thing in the world is to stand up and say, "I messed up and it was my fault."Điều khó khăn nhất trên đời là đứng dậy và nói, “Tôi đã mắc sai lầm [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

0   0

mess up


Trong tiếng Anh, cụm từ "mess up" là cụm động động từ có nghĩa là làm rối tung, làm lộn xộn cái gì đó.
Ví dụ1: Yesterday, he messed up everything, which made me very tired. (Ngày hôm qua, anh ta làm rối tung mọi thứ, điều đó làm tôi rất mệt mỏi)
Ví dụ 2: She messed up my hair. (Cô ấy làm tóc tôi lộn xộn)
la gi sister - Ngày 06 tháng 9 năm 2019

3

6   7

mess up


là cụm động từ trong tiếng anh có nghĩa là làm rồi lên, làm lộn xộn. làm hỏng, làm tồi tệ đi..
ví dụ I've really messed up this time.
If you cancel now you'll mess up all my arrangements.
Minhthuy123 - Ngày 02 tháng 8 năm 2013


Thêm ý nghĩa của mess up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< e mc2 miss you >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa