Ý nghĩa của từ mặc là gì:
mặc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ mặc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mặc mình

1

0   0

mặc


Quần áo. | : ''Người rất quan tâm đến cái ăn, cái.'' | : '', cái ở của bộ đội (Trường Chinh)'' | Che thân bằng quần áo. | : ''Đi với ma '''mặc''' áo giấy. ( [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

mặc


1 đgt Che thân bằng quần áo: Đi với ma mặc áo giấy (tng); Lo ăn lo mặc suốt ngày tháng (Tản-đà).dt Quần áo: Người rất quan tâm đến cái ăn, cái , cái ở của [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

mặc


1 đgt Che thân bằng quần áo: Đi với ma mặc áo giấy (tng); Lo ăn lo mặc suốt ngày tháng (Tản-đà). dt Quần áo: Người rất quan tâm đến cái ăn, cái , cái ở của bộ đội (Trg-chinh). 2 đgt 1. Không chú ý đến: Ai khen cũng mặc, ai cười mặc ai (tng). 2. Tùy người ta: Con ai mặc nấy, c [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

mặc


khoác quần áo vào để che thân mình học sinh mặc đồng phục đến trường mặc thêm áo ấm Động từ để tuỳ ý, khôn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

mặc


acchādeti (ā + chad + e), acchādana (trung), nivāseti (ni + vas + e), paṭimuñcati (paṭi + muc + ṃ + a)
Nguồn: phathoc.net

6

0   0

mặc


Mặc là một họ của người châu Á. Họ này cũng xuất hiện trong cuốn Bách gia tính ở vị trí 494.
 • Mặc Địch: nhà triết học thời Chiến quốc, người đứn [..]
 • Nguồn: vi.wikipedia.org


  Thêm ý nghĩa của mặc
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << mần nữ công >>

  Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
  Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

  Thêm ý nghĩa