Ý nghĩa của từ mạo danh là gì:
mạo danh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ mạo danh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mạo danh mình

1

3   1

mạo danh


Mượn tên người khác để làm việc có lợi cho mình.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

mạo danh


Mượn tên người khác để làm việc có lợi cho mình.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mạo danh". Những từ phát âm/đánh vần giống như "mạo danh": . mạ [..]
Nguồn: vdict.com

3

2   1

mạo danh


mạo tên người khác (thường để làm việc mờ ám) mạo danh nhà chức trách mạo danh nhà báo Đồng nghĩa: giả danh, mạo xư [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   0

mạo danh


Mượn tên người khác để làm việc có lợi cho mình.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   0

mạo danh


Ví dụ tôn giáo mạo danh Phật giao . hoặc tôn giáo mạo danh Kitô do Thái giáo
Tao không nhớ - Ngày 21 tháng 10 năm 2017


Thêm ý nghĩa của mạo danh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phụ lực phản gián >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa