Ý nghĩa của từ mưa phùn là gì:
mưa phùn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ mưa phùn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mưa phùn mình

1

24   4

mưa phùn


mưa nhỏ nhưng dày hạt, có thể kéo dài nhiều ngày, thường có ở miền Bắc Việt Nam vào khoảng cuối mùa đông, đầu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

8   5

mưa phùn


mưa phùn là hiện tương mưa nhỏ nhưng dày hạt ,có thể kéo dài vài ngày. mưa phùn thường diễn ra vào mùa đông
trang - Ngày 07 tháng 3 năm 2015

3

3   5

mưa phùn


Mưa hạt nhỏ về mùa rét :)
Tea Yeon - Ngày 21 tháng 6 năm 2014

4

2   6

mưa phùn


Mưa hạt nhỏ về mùa rét :)
Tea Yeon - Ngày 21 tháng 6 năm 2014

5

2   7

mưa phùn


Mưa hạt nhỏ về mùa rét.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mưa phùn". Những từ phát âm/đánh vần giống như "mưa phùn": . má phấn mưa phùn. Những từ c [..]
Nguồn: vdict.com

6

1   7

mưa phùn


mưa phùn là mưa nhỏ nhưng dày hạt , thường có vào mùa rét
sieu nhan - Ngày 16 tháng 4 năm 2014

7

1   8

mưa phùn


Mưa hạt nhỏ về mùa rét.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

8

1   10

mưa phùn


Mưa hạt nhỏ về mùa rét.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của mưa phùn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mưa ngâu phần phật >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa