Ý nghĩa của từ mơn trớn là gì:
mơn trớn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ mơn trớn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mơn trớn mình

1

19   5

Mơn trớn


vuốt ve nhẹ, cốt để gây cảm giác dễ chịu, thích thú vuốt ve mơn trớn dùng lời nói, thái độ tác động nhẹ nhàn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

8   7

mơn trớn


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Nguồn: vdict.com   NSFW / 18+

3

6   6

mơn trớn


Vuốt ve. | : ''Ta cầm, ta '''mơn trớn''' viên đá (Nguyễn Xuân Sanh)'' | Chiều chuộng để lấy lòng. | : ''Thực dân '''mơn trớn''' bọn tay sai.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

5   7

mơn trớn


đgt 1. Vuốt ve: Ta cầm, ta mơn trớn viên đá (NgXSanh). 2. Chiều chuộng để lấy lòng: Thực dân mơn trớn bọn tay sai.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của mơn trớn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mơ tưởng mưu >>