Ý nghĩa của từ mơ mộng là gì:
mơ mộng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ mơ mộng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mơ mộng mình

1

20   7

mơ mộng


Say mê theo những hình ảnh tốt đẹp nhưng xa vời, thoát li thực tế. | : ''Tuổi trẻ hay '''mơ mộng'''.'' | : ''Tâm hồn '''mơ mộng'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

16   7

Mơ mộng


say mê theo những hình ảnh tốt đẹp nhưng xa vời, không thực tế mơ mộng viển vông người hay mơ mộng Đồng nghĩa: mộng mơ
Nguồn: tratu.soha.vn

3

16   9

mơ mộng


đg. Say mê theo những hình ảnh tốt đẹp nhưng xa vời, thoát li thực tế. Tuổi trẻ hay mơ mộng. Tâm hồn mơ mộng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mơ mộng" [..]
Nguồn: vdict.com

4

14   7

mơ mộng


đg. Say mê theo những hình ảnh tốt đẹp nhưng xa vời, thoát li thực tế. Tuổi trẻ hay mơ mộng. Tâm hồn mơ mộng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

12   8

mơ mộng


hi vọng vao mot điều quá xa vời không co thực
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 4 năm 2014

6

3   2

mơ mộng


Mơ Mộng
hi vọng vào một điều quá xa vời
nhunh - Ngày 20 tháng 4 năm 2018


Thêm ý nghĩa của mơ mộng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mơ màng mơn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa