Ý nghĩa của từ mã qr là gì:
mã qr nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ mã qr Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mã qr mình

1

0   0

mã qr


Mã QR là một mã code có hình vuông kèm những hoa văn riêng biệt nhằm kiểm kê các sản phẩm trong nhiều ngành khác nhau. Hệ thống mã QR được phát minh năm 1994 với QR ghi tắt của "Quick Response" (đáp ứng nhanh). Nhờ trình giải mã tốc độ cao của QR đã giúp con người tiết kiệm thời gian, tiện lợi trong cuộc sống hằng ngày nên lượng sử dụng cũng phổ biến trong nhóm mã vạch hai chiều
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của mã qr
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nice guy hdi có >>