Ý nghĩa của từ log in là gì:
log in nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ log in. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa log in mình

1

20 Thumbs up   8 Thumbs down

log in


-khởi nhập
-đăng nhập
-hành động xác minh thông tin cần thiết để truy cập vào hệ thống máy tính hoặc các trang mạng xã hội
-dùng để phân biệt giữa những người dùng bằng cách nhập Tên đăng nhập và mật khẩu
-
hadat92 - 00:00:00 UTC 17 tháng 9, 2013

2

13 Thumbs up   6 Thumbs down

log in


log in: đăng nhập. khi muốn gia nhập một chương trình mới, người sử dụng phải đăng kí theo yêu cầu của website sau đó đăng nhập hệ thống. ngược lại với log in là log out nghĩa là thoát ra ngoài.
nghiemmailan - 00:00:00 UTC 20 tháng 9, 2013

3

11 Thumbs up   6 Thumbs down

log in


một từ tiếng anh được dịch sang tiếng Việt là 'đăng nhập'

còn được viết là login

log in được dùng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chỉ việc nhập username (tên sử dụng) và password (mật mã) để máy tính hoặc một thiết bị công nghệ nào đó nhận ra người sử dụng và phân biệt họ với những người khác.
hansnam - 00:00:00 UTC 22 tháng 8, 2013

<< curb stomp chinos >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa