Ý nghĩa của từ lizin là gì:
lizin nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ lizin Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lizin mình

1

0   0

lizin


Mot axít amin thiết yếu mà có thể không thể tổng hợp được và pha lấy từ nguồn cung cấp bên ngoài, hay nói một cách khác là lấy từ nguồn thức ăn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của lizin
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< môi hở răng lạnh bó tay >>