Ý nghĩa của từ kst là gì:
kst nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ kst Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kst mình

1

1   2

kst


Là tên viết tắt của Keep Smiling Together. Đây là tên một website làm phụ đề phim rất nổi tiếng trong cộng đồng những người yêu thích phim Hàn tại Việt Nam.
thanhthu - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của kst
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mmhg e mc2 >>