Ý nghĩa của từ khai trương là gì:
khai trương nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ khai trương. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khai trương mình

1

9   1

khai trương


bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh lễ khai trương cửa hàng
Nguồn: tratu.soha.vn

2

3   3

khai trương


Bắt đầu mở cửa hàng (cũ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   1

khai trương


Bắt đầu mở cửa hàng (cũ).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   4

khai trương


Bắt đầu mở cửa hàng (cũ).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khai trương". Những từ phát âm/đánh vần giống như "khai trương": . khai trương khai trường [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của khai trương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tạm ước tạm bợ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa