Ý nghĩa của từ kcc là gì:
kcc nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ kcc Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kcc mình

1

0   0

kcc


1. Kcc ghi tắt của cụm từ "không có chi" ý chỉ sự không có gì, không thành vấn đề, không có việc gì to lớn thật sự ảnh hưởng đến bản thân mình
Ví dụ: - Cảm ơn đã cho tôi mượn cuốn sách
- À, không có chi
2. KCC ghi tắt của cụm từ "Kentucky Christian College", nghĩa là Trường Đại học Công lập Kentucky (UK). Đây là trường có sức ảnh hưởng lớn ở Mỹ và chiêu mộ nhiều du học sinh (1800 học viên với hơn 100 quốc gia)
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của kcc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hmu uwu >>