Ý nghĩa của từ kb là gì:
kb nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ kb. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kb mình

1

5   3

KB


Kilobyte (xuất phát từ tiền tố SI kilo-, có nghĩa là 1.000) là một đơn vị thông tin hoặc lưu trữ máy tính bằng với hoặc là 1.000 byte hoặc 1.024 byte (210), tùy v [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

kb


Là từ viết tắt của một số cụm từ:
- Không biết: thường thấy trong đoạn chat văn bản theo cách không trang trọng.
- Kết bạn: nhiều người trên mạng xã hội dùng từ viết tắt này như Facebook.
Ví dụ: Mọi người kb lại với bạn này nhé.
la gi - Ngày 12 tháng 6 năm 2019

3

2   4

KB


(恐怖) đáng sợ, khủng khiếp, Khủng bố
Nguồn: beedance07.com

4

3   7

kb


viết tắt của '' kick- boxing".Đây là môn võ nghệ thuật và thể thao của đá và đấm. môn thể thao này thường trực và không cho phép tiếp tục cuộc chiến một lần một chiến sĩ đã đạt đến mặt đất, mặc dù phong cách nhất định của Muay Thái có những ngoại lệ cho quy tắc này
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của kb
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jy từ vip >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa