Ý nghĩa của từ hp ý là gì:
hp ý nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hp ý Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hp ý mình

1

0   0

hp ý


1. Hp ghi tắt của cụm từ "hạnh phúc". Đây là một trạng thái cảm xúc bậc cao thường chỉ có ở con người. Nó là một thứ trừu tượng mang tính nhân bản sâu sắc, chúng ta sẽ hạnh phúc khi thỏa mãn được một điều gì đó trong cuộc sống. Có thể là sự nghiệp thành công, gia đình êm ấm, mối quan hệ rộng,...
la gi - Ngày 11 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hp ý
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mt có pr trên face >>