Ý nghĩa của từ hba1c là gì:
hba1c nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ hba1c Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hba1c mình

1

0   0

hba1c


Hba1c là một chỉ số trong y học, chiếm phần lớn cơ thể con người. Nó được dùng để khi xét nghiệm bệnh tiểu đường, nếu chỉ số hba1c có dấu hiệu tăng lên hơn 1% chứng tỏ trong thời gian qua lượng đường huyết kiểm soát kém, dễ dẫn đến bệnh tiểu đường
la gi - Ngày 11 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hba1c
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jb co jr có >>