Ý nghĩa của từ haven là gì:
haven nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ haven Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa haven mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

haven


Bến tàu, cảng. | Nơi trú, nơi ẩn náu. | : ''a safe '''haven''' for Al Qaeda'' — một nơi ẩn náu an toàn cho Al Qaeda.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< haugh hawker >>