Ý nghĩa của từ hậu vận là gì:
hậu vận nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ hậu vận. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hậu vận mình

1

15   5

hậu vận


d. Số phận về phần sau cuộc đời con người. Đoán hậu vận.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hậu vận". Những từ phát âm/đánh vần giống như "hậu vận [..]
Nguồn: vdict.com

2

17   12

hậu vận


Số phận về phần sau cuộc đời con người. | : ''Đoán '''hậu vận'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

13   9

hậu vận


số phận, vận mệnh về phần sau cuộc đời con người; phân biệt với tiền vận hậu vận được an nhàn
Nguồn: tratu.soha.vn

4

10   7

hậu vận


d. Số phận về phần sau cuộc đời con người. Đoán hậu vận.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của hậu vận
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hậu quả hắt hơi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa