Ý nghĩa của từ hạ bộ là gì:
hạ bộ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ hạ bộ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hạ bộ mình

1

14   7

hạ bộ


dt (H. hạ: ở dưới; bộ: bộ phận) Bộ phận sinh dục của nam giới: Vệ sinh hạ bộ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

17   11

hạ bộ


hạ bộ là nơi thải ra chất lỏng trong bộ phận con người nằm ở giữa hai chân.
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 11 năm 2013

3

12   12

hạ bộ


Bộ phận sinh dục của nam giới. | : ''Vệ sinh '''hạ bộ'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

10   12

hạ bộ


dt (H. hạ: ở dưới; bộ: bộ phận) Bộ phận sinh dục của nam giới: Vệ sinh hạ bộ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hạ bộ". Những từ phát âm/đánh vần [..]
Nguồn: vdict.com

5

9   12

hạ bộ


phần ngoài của cơ quan sinh dục ở đàn ông.
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của hạ bộ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hưởng ứng hạ cấp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa