Ý nghĩa của từ guys là gì:
guys nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ guys. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa guys mình

1

46   19

guys


số ít "guy" chỉ con trai nhưng "guys" thường mang nghĩa bạn bè, mọi người, không chỉ bạn trai mà có thể bao gồm cả bạn gái

-hey guys, im going home!
(mọi người ơi thôi tao về đây)
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

9   0

guys


guy: từ lóng (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) số ít: gã, chàng trai.
ex: Who's gus? gã ta là ai thế?
guys: số nhiều, chỉ bạn bè, mọi người <=> everybody, không phân biệt giới tính. nhưng chỉ dùng với những người cùng trang lứa, quen biết, không nên dùng trong những bài phát biểu chính, người có vai vế hơn...
ex: Hey, guys! How's everything today?
mọi người ơi, mọi thứ hôm nay thế nào?
Hi guys, How're things?
Mọi người thật tuyêt, mọi thứ thế nào rồi?
vuonganh - Ngày 11 tháng 4 năm 2017

3

25   22

guys


đặc biệt được dùng phổ biến trong tiếng anh vùng bắc mỹ có nghĩa là một nhóm người ở cả hai giới tính không phân biệt nam,nữ...
ví dụ Come on, you guys, let's get going!
Minhthuy123 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

4

1   1

guys


guy: từ lóng (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) số ít: gã, chàng trai.
ex: Who's guy? gã ta là ai thế?
guys: số nhiều, chỉ bạn bè, mọi người <=> everybody, không phân biệt giới tính. nhưng chỉ dùng với những người cùng trang lứa, quen biết, không nên dùng trong những bài phát biểu chính, người có vai vế hơn...
ex: Hey, guys! How's everything today?
mọi người ơi, mọi thứ hôm nay thế nào?
Hi guys, How're things?
Mọi người thật tuyêt, mọi thứ thế nào rồi?
Minh Nghĩa ngày 19 - tháng 03 - năm 2023
Nghĩa - Ngày 13 tháng 9 năm 2023

5

2   2

guys


Danh từ: gã, các bạn
Trong tiếng Anh, người ta hay dùng từ này trong trường hợp bình thường không trang trọng.
Ví dụ: Này các bạn, chúng ta phải đi thôi. (Hey guys, we need to leave now.)
Ví dụ: Mọi người, tôi có một ý tưởng! (Guys, I have an idea!)
nghĩa là gì - Ngày 27 tháng 7 năm 2019

6

0   0

guys


guy: từ lóng (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) số ít: gã, chàng trai.
ex: Who's gus? gã ta là ai thế?
guys: số nhiều, chỉ bạn bè, mọi người <=> everybody, không phân biệt giới tính. nhưng chỉ dùng với những người cùng trang lứa, quen biết, không nên dùng trong những bài phát biểu chính, người có vai vế hơn...
ex: Hey, guys! How's everything today?
mọi người ơi, mọi thứ hôm nay thế nào?
Hi guys, How're things?
Mọi người thật tuyêt, mọi thứ thế nào rồi?
Vương Anh - Ngày 11 tháng 4 năm 2017

7

0   1

guys


guy: từ lóng (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) số ít: gã, chàng trai.
ex: Who's gus? gã ta là ai thế?
guys: số nhiều, chỉ bạn bè, mọi người <=> everybody, không phân biệt giới tính. nhưng chỉ dùng với những người cùng trang lứa, quen biết, không nên dùng trong những bài phát biểu chính, người có vai vế hơn...
ex: Hey, guys! How's everything today?
mọi người ơi, mọi thứ hôm nay thế nào?
Hi guys, How're things?
Mọi người thật tuyêt, mọi thứ thế nào rồi?
Vương Anh - Ngày 11 tháng 4 năm 2017

8

16   21

guys


1. Nếu là danh từ: đàn ôn hoặc để chỉ mọi người nói chung.
Ví dụ: He's a nice guy: Anh ta là một gã tốt đấy.
You guys want some coffee? Mọi người có muốn uống chút cà phê không?
2. Nếu là động từ: trêu chọc
Ví dụ: She never stopped guying him about his weight
Cô ta luôn trêu chọ cân năng của anh ấy.
thanhthu - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

9

17   25

guys


Những chàng trai, những cậu bé, những cậu trai, những cậu bạn, những anh chàng, là từ tiếng anh dùng để gọi hoặc đề cập đến một nhóm nam giới. VÍ dụ : your guys- các cậu
Thuy Anh Ott - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của guys
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mfg time to time >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa