Ý nghĩa của từ good job là gì:
good job nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ good job Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa good job mình

1

0   0

good job


Good job nghĩa là "công việc tốt" hặc "làm tốt lắm". Khi bạn muốn chúc mừng ai đó đã tìm được việc làm tốt, bạn sẽ dùng cụm từ này.
Ví dụ: - Căn phòng rất sạch, làm tốt lắm! (This room is very clean, good job!)
- Đây là một công việc tốt, chúc mừng cậu! (This is a good job, congratulations!)
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 2 năm 2019

Thêm ý nghĩa của good job
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vck u23 shipper trong kpop >>