Ý nghĩa của từ gg trong liên quân là gì:
gg trong liên quân nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ gg trong liên quân Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gg trong liên quân mình

1

0   0

gg trong liên quân


Liên Quân là trò chơi điện tử nổi tiếng trên thế giới. Từ "gg" trong liên quân là ghi tắt của "good game" nghĩa "làm tốt lắm". Tuy nhiên, vẫn còn một cách hiểu khác và cách này được dùng rộng ở Việt Nam hơn nghĩa là "đầu hàng".
Ví dụ: Khi đội bạn hoặc đối phương đang yếu thế, ta có thể nhắn đùa rằng "gg đi, sắp thua rồi"
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 2 năm 2019

Thêm ý nghĩa của gg trong liên quân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bullshits mcdonald >>