Ý nghĩa của từ el nino là gì:
el nino nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ el nino. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa el nino mình

1

0   0

el nino


thật ra đây là cách viết sai. cách viết đúng có dẫu ngã nằm trên chữ n thứ hai. đọc như eo ni-nhô. el nino là tiếng tây ban nha nghĩa là đứa trẻ. nó là tên gọi một hiện tượng thời tiết, trong đó vùng nước biển tại peru nóng dần lên, sinh bốc hơi nước và tạo mưa lớn nhiều nơi, dẫn đến biến đổi khí hậu ở một số vùng trên thế giới
hansnam - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

0   0

el nino


(tiếng Tây Ban Nha: El Niủo, có nghĩa là cậu bé) hiện tượng không khí vùng ven biển nhiệt đới từ Nam Mĩ đến tây Thá [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

el nino


 • đổi El Niño
 • Nguồn: vi.wikipedia.org


  Thêm ý nghĩa của el nino
  Số từ:
  Tên:
  E-mail: (* Tùy chọn)

  << ajuma phuong anh >>

  Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
  Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

  Thêm ý nghĩa