Ý nghĩa của từ ecchi là gì:
ecchi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ecchi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ecchi mình

1

2   1

ecchi


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hansnam - Ngày 31 tháng 7 năm 2013   NSFW / 18+

2

0   0

ecchi


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nga - Ngày 14 tháng 11 năm 2018   NSFW / 18+

3

0   0

ecchi


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
bao - Ngày 03 tháng 10 năm 2018   NSFW / 18+

4

0   0

ecchi


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
bao - Ngày 03 tháng 10 năm 2018   NSFW / 18+

5

1   1

ecchi


Ecchi (hay Etchi, là phiên âm của từ tiếng Nhật エッチ etchi) có nghĩa là "biến thái", "dê cụ" hay "tục tĩu" khi được dùng là tính từ. [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của ecchi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ao loi ajuma >>