Ý nghĩa của từ dr là gì:
dr nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ dr. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dr mình

1

8   9

dr


viết tắt của '' droctor '' có nghĩa:
1. bác sĩ, nha sĩ, hoặc bác sĩ thú y, được đào tạo trong nghệ thuật chữa bệnh và cấp phép hành nghề.
2. người đã kiếm được mức độ học thuật cao nhất được cấp bởi một trường cao đẳng hoặc đại học trong các ngành quy định.
thanhthanh - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

7   10

dr


Viết tắt của doctor. có thể là

1. bác sĩ: người làm trong bệnh viện hoặc phòng khám, có nhiệm vụ chữa trị cho người mắc bệnh

2. tiến sĩ: một học vị, lớn hơn thạc sĩ
hansnam - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

3

7   11

dr


Dead Reckoning
Nguồn: clbthuyentruong.com

4

4   10

dr


Delay Rental
Nguồn: clbthuyentruong.com

Thêm ý nghĩa của dr
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cj dslr >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa