Ý nghĩa của từ dll là gì:
dll nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ dll. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dll mình

1

1   0

dll


dll là phần đuôi mở rộng của một tập tin chạy trên hệ điều hành windows (OmdBase.dll, AtCodec.dll, Proxy.dll....)
dll còn là "thư viện liên kết động" - thường được gắn trong các phần mềm
kieuoanh292 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

0   0

dll


một loại đuôi của file trong máy tính (extension). là viết tắt của Dynamic Link Library. một sản phẩm của hãng Microsoft, thường thấy trong hệ điều hành Windows. file này được hiểu là một thư viện liên kết động, lưu trữ các dữ liệu nhưng có thể dùng cho nhiều phần mềm khác nhau
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

3

0   0

dll


Thư viện liên kết động (tiếng Anh: Dynamic Link Library - viết tắt: DLL) là một thành phần của các phần mềm. Đặc điểm của nó là có tính khả chuyển cao, nh [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của dll
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cs ftth >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa