Ý nghĩa của từ dứt bữa là gì:
dứt bữa nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ dứt bữa Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dứt bữa mình

1

0   0

dứt bữa


Tình trạng thiếu đói, người ta chủ động bỏ bớt một số bữa ăn chính trong ngày hoặc nguyên ngày trong một thời gian ngắn để sống lây lất qua ngày.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của dứt bữa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vietnamese an >>