Ý nghĩa của từ dọn wc là gì:
dọn wc nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ dọn wc Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dọn wc mình

1

0   0

dọn wc


WC trong tiếng Anh ghi tắt của nhiều cụm từ khác nhau như: World Cup, Water column, Webcam, Welcome,... Nhưng trong trường hợp "dọn wc" thì từ "wc" ghi tắt của cụm từ "water closet", nghĩa là nhà vệ sinh hay phòng vệ sinh hay cầu tiêu. "dọn wc" tức là hành động dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh. Nó có thể là việc nhà hoặc việm làm kiếm tiền
la gi - Ngày 11 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của dọn wc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tcm rh có >>