Ý nghĩa của từ dám là gì:
dám nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ dám. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dám mình

1

8   1

dám


đgt. Không ngại, không sợ, tự tin để làm những việc khó khăn, nguy hiểm: dám nghĩ dám làm (Tự tin, có đủ bản lịnh trong suy nghĩ, hành động) chưa dám hứa tr [..]
Nguồn: vdict.com

2

9   4

dám


Không ngại, không sợ, tự tin để làm những việc khó khăn, nguy hiểm. | : '''''Dám''' nghĩ '''dám''' làm ()'' | : ''Chưa '''dám''' hứa trước.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   1

dám


đgt. Không ngại, không sợ, tự tin để làm những việc khó khăn, nguy hiểm: dám nghĩ dám làm (Tự tin, có đủ bản lịnh trong suy nghĩ, hành động) chưa dám hứa trước.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

4   2

dám


có đủ tự tin để làm việc gì, dù biết là khó khăn, nguy hiểm dám nghĩ, dám làm "Cùng nhau đã tró [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của dám
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< âm thầm áy náy >>