Ý nghĩa của từ ctv là gì:
ctv nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ctv Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ctv mình

1

0   0

ctv


CTV ghi tắt của cụm từ "cộng tác viên". Đây là một công việc mà người làm có thể tự do sắp xếp thời gian, không chịu nhiều ràng buộc của doanh nghiệp. Cơ hội việc làm cũng rộng từ làm đẹp đến công nghệ. Những cộng tác viên thường sẽ đăng bài lên mạng xã hội hay nhóm buôn bán, nếu có đơn ctv sẽ liên hệ với doanh nghiệp để gửi đơn cho khác hàng
la gi - Ngày 11 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ctv
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chữ k jb co >>