Ý nghĩa của từ chữ k là gì:
chữ k nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ chữ k Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chữ k mình

1

0   0

chữ k


- Nhiều người dùng "k" để viết tắt cho từ "không". Thường thấy trong dạng văn viết không trang trọng.
- Trong "kk" hay "kaka": diễn tả giọng điệu cười sảng khoái. Được bắt nguồn từ mạng xã hội.
- Trong bảng chữ cái chung theo tiếng Latinh, k là chữ cái đứng thứ 11.
la gi - Ngày 11 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của chữ k
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bô trai ctv >>