Ý nghĩa của từ bi thiết là gì:
bi thiết nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bi thiết Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bi thiết mình

1

0   0

bi thiết


"Bi" trong bi thảm, bi thương, bi luỵ còn "thiết" trong tha thiết. Như vậy cụm từ "bi thiết" là một tính từ được dùng để chỉ những sự vật sự việc thảm thương, lay động lòng người
Ví dụ: Một ca khúc bi thiết sẽ làm bạn buồn hơn
la gi - Ngày 11 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của bi thiết
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dkm có tn có >>