Ý nghĩa của từ bốc bát họ là gì:
bốc bát họ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bốc bát họ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bốc bát họ mình

1

1   1

bốc bát họ


Bốc bát họ hay còn được gọi là bốc họ. Đây có thể được xem như là một hình thức cho vay tín dụng đen. Bốc bát họ là hình thức cho vay chẳng cần thế chấp hay đặt cọc bất cứ giấy tờ, tài sản. Những người tham gia vào chơi bốc bát họ, hầu như là những người thân, bạn bè hoặc là hàng xóm của người đứng ra tổ chức bát họ và những người đi vay thường vay 10 ăn 7,8.

Ví dụ vay khi vay 10 triệu, bạn nhận được 8 triệu, 2 triệu kia là tiền lãi và một tháng sau bạn vẫn phải trả đủ 10 triệu
phung - Ngày 04 tháng 5 năm 2019

Thêm ý nghĩa của bốc bát họ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< An Yên Cô Lô Nhuê >>