Ý nghĩa của từ bô trai là gì:
bô trai nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ bô trai Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bô trai mình

1

0   0

bô trai


"Bô trai" là một cụm từ được sử dụng rộng rãi ở giới trẻ ngày nay trên mạng xã hội hya trong đời sống thường ngày tại Việt Nam. "Bô trai" có nghĩa là đẹp trai, ưa nhìn. Từ "bô" được xuất phát từ chữ "beau" trong tiếng Pháp có nghĩa là đẹp nên từ đó "bô trai" đã được dùng phổ biến
la gi - Ngày 11 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của bô trai
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< crack win chữ k >>