Ý nghĩa của từ ass là gì:
ass nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ass. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ass mình

1

0   0

ass


Con lừa. | Người ngu, người đần độn. | : ''to play (act) the '''ass''''' — làm bộ ngu | : ''to make an '''ass''' of oneself'' — lố bịch, làm trò cười cho thiên hạ
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ass


aviation support ship: tàu bảo đảm (hậu cần) cho tàu sân bay.
Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của ass
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aspirator assassin >>