Ý nghĩa của từ anoxia là gì:
anoxia nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ anoxia Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anoxia mình

1

0   0

anoxia


Sự thiếu oxy huyết.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của anoxia
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anorak ant >>