Ý nghĩa của từ anorak là gì:
anorak nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ anorak. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anorak mình

1

0   0

anorak


Áo ngoài có mũ trùm đầu (ở vùng Bắc cực). | Áo anorac (mặc khi trượt tuyết).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

anorak


áo khoác có mũ
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của anorak
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anopheles anoxia >>