Ý nghĩa của từ anopheles là gì:
anopheles nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ anopheles. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anopheles mình

1

0   0

anopheles


Muỗi anôfen ((cũng) anopheles mosquito).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Anopheles


muỗi khi đậu đuôi chổng lên, có loại truyền bệnh sốt rét.
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

Anopheles


Để xem mô tả đầy đủ, xem phần Systematics and the main article: Taxonomy of Anopheles Một vài loài quan trọng: Muỗi Anopheles (phát âm tiếng Việt: Muỗi A-nô-phen) hay c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của anopheles
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anonymous anorak >>