Ý nghĩa của từ anonymous là gì:
anonymous nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ anonymous. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anonymous mình

1

0   0

anonymous


Giấu tên; vô danh; nặc danh. | : ''to remain '''anonymous''''' — giấu tên | : ''an letter'' — lá thư nặc danh
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

anonymous


Ẩn danh, nặc danh
Nguồn: 3ce.vn

3

0   0

anonymous


Ẩn danh, nặc danh
Nguồn: dichthuatthudo.com.vn

4

0   0

anonymous


Ẩn danh, nặc danh
Nguồn: vncold.vn

5

0   0

anonymous


Tác phẩm vô danh Chỉ các tác phẩm mà tác giả không được biết.
Nguồn: leaf-vn.org

6

0   0

anonymous


Ẩn danh, nặc danh
Nguồn: vitinhhtl.com


Thêm ý nghĩa của anonymous
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anomaly anopheles >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa