Ý nghĩa của từ amphisbaena là gì:
amphisbaena nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ amphisbaena Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa amphisbaena mình

1

0   0

amphisbaena


Rắn hai đầu. | Thằn lằn giun.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của amphisbaena
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< activity arson >>