Ý nghĩa của từ agency là gì:
agency nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ agency. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa agency mình

1

8   1

agency


- Sự môi giới, sự trung gian
vd: agency of real estates: môi giới bất động sản
- trong kinh doanh, agency là đại lý, chi nhánh
- ngày nay, Agency còn được hiểu với nghĩa là đơn vị cung cấp các dịch vụ tiếp thị - quảng cáo
gracehuong - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

3   1

agency


Tác dụng, lực. | Sự môi giới, sự trung gian. | : ''through (by) the '''agency''' of...'' — nhờ sự môi giới của... | Đại lý, phân điểm, chi nhánh. | Cơ quan, sở [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

3   1

agency


Công ty thực hiện các dịch vụ quảng cáo theo đơn đặt hàng.
Nguồn: phuongdongmedia.com.vn

4

2   1

agency


danh từ: cơ quan, cơ sở, chi nhánh

-hello. im from Vietnam airlines agency. how can i help you?
(xin chào. tôi từ chi nhánh của việt nam airlines, tôi có thể giúp gì cho bạn?)
heatherle - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

5

1   1

agency


['eidʒənsi]|danh từ tác dụng, lực sự môi giới, sự trung gianthrough (by ) the agency of ... nhờ sự môi giới của... (thương nghiệp) đại lý, phân điểm, chi nhánh c [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

6

2   2

agency


| agency agency (āʹjən-sē) noun Abbr. agcy. 1. The condition of being in action; operation. 2. The means or mode of acting; instrumentality. 3. A business or service autho [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

7

0   0

agency


Là một danh từ. Đây là từ thuật ngữ (từ chuyên ngành) trong ngành Marketing chỉ những công ty làm dịch vụ truyền thông, quảng bá sản phẩm của các công ty khác. Trong một công ty agency sẽ có nhiều bộ phận khác nhau ví dụ như người soạn thảo nội dung, nhóm thiết kế ảnh, video, nhóm lập kế hoạch truyền thông và thực hiện, và những người là cầu nối giữa các công ty agency với khách hàng của họ.
bao - Ngày 10 tháng 10 năm 2018

8

2   2

agency


Công ty thực hiện các dịch vụ quảng cáo theo đơn đặt hàng.
Nguồn: nguyenminh24h.blogtiengviet.net

9

1   1

agency


Công ty thực hiện các dịch vụ quảng cáo theo đơn đặt hàng.
Nguồn: orientdragon.net

10

0   0

agency


Danh từ:
- Một doanh nghiệp đại diện cho một nhóm người khi giao dịch với một nhóm khác
- Một tổ chức chính phủ
- Một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho những người hoặc tổ chức khác
Ví dụ: Về phần marketing, tôi nghĩ chúng ta cần thuê người làm trung gian. (We need to think of agency for our marketing).
la gi - Ngày 23 tháng 9 năm 2019


Thêm ý nghĩa của agency
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< agave agenda >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa