Ý nghĩa của từ acne là gì:
acne nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ acne. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa acne mình

1

0   0

acne


Mụn trứng cá.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

acne


                                        mụn trứng cá
Nguồn: hoi.noi.vn

3

0   0

acne


mụn trứng cá
Nguồn: speakenglish.co.uk


Thêm ý nghĩa của acne
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chauvin activity >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa