Ý nghĩa của từ Yoko là gì:
Yoko nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Yoko. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Yoko mình

1

3   3

YOKO


 (Hoành): Ngang, xiên, trắc diện.
Nguồn: aikidoquan4.wordpress.com

2

2   4

Yoko


Ngang
Nguồn: thegioivothuat.net

Thêm ý nghĩa của Yoko
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Yen Kata Yoko Empi Uchi >>