Ý nghĩa của từ Yên tĩnh là gì:
Yên tĩnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Yên tĩnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Yên tĩnh mình

1

16   10

Yên tĩnh


ở trạng thái không có tiếng ồn, tiếng động hoặc không bị xáo động trưa hè yên tĩnh mặt hồ yên tĩnh tìm nơi y&ecir [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

5   9

Yên tĩnh


Y nghia:noi khong co on ao,rat de hoc
danghoangphuc - Ngày 28 tháng 12 năm 2015

Thêm ý nghĩa của Yên tĩnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Yên thân Yên vui >>