Ý nghĩa của từ Yên Phương là gì:
Yên Phương nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Yên Phương. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Yên Phương mình

1

15 Thumbs up   11 Thumbs down

Yên Phương


Ý nghĩa của tên Yên Phương:
- Yên: có ý nghĩa là bình an, an yên, chắc chắn, …
- Phương: mang ý nghĩa là:
Tiếng thơm, những điều tốt đẹp như đức hạnh, danh tiếng; là sự ngay thẳng, vuông vức, …
===>>> Như vậy, Yên Phương mang ý nghĩa là nơi (sự) bình yên mà ở đó những chứa đựng điều tốt đẹp như tiếng thơm, tiếng lành lan tỏa khắp muôn nơi, …
Băng Phương - 00:00:00 UTC 13 tháng 9, 2023

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Yên Phương


Một xã Tên gọi các xã thuộc h. ý Yên (Nam Định), h. Yên Lạc (Vĩnh Phúc), Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Yên Phương


(xã) tên gọi các xã thuộc h. ý Yên (Nam Định), h. Yên Lạc (Vĩnh Phúc). Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "Yên Phương". Những từ phát âm/đánh vần giống như "Yên Phương": . Yên Phong Yên Phương. N [..]
Nguồn: vdict.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Yên Phương


(xã) tên gọi các xã thuộc h. ý Yên (Nam Định), h. Yên Lạc (Vĩnh Phúc)
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Yên Phương


Yên Phương có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< Yên Phúc Yên Quang >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa